Máme veľký problém. Európska únia zvažuje drastickú zmenu cien paušálov, internetu a TV

Nenechajte si ujsť

Andrej Cvik
Andrej Cvik
Mám 23 rokov a moje 4 najobľúbenejšie veci na svete sú káva a moje dve mačky. A tá štvrtá je tajná.

Deregulácia elektronických komunikácií v EÚ

Organizácie zastupujúce európskych spotrebiteľov a telekomunikačných operátorov vyjadrujú znepokojenie. Diskutuje sa o znížení regulácie európskeho trhu, čo zvýši trhovú silu veľkých telekomunikačných operátorov na úkor menších spoločností a spotrebiteľov. Telekomunikačná únia Slovenskej republiky dáva v tejto súvislosti do pozornosti spoločné vyhlásenie Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) a ECTA o budúcnosti regulácie EÚ v oblasti elektronických komunikácií.

Organizácie vyjadrili svoje obavy a postrehy k súčasným diskusiám o budúcom regulačnom rámci. Znepokojujú ich vyhlásenia predsedníctva Rady Európskej únie a Európskej komisie. Tieto vyhlásenia spolu s výzvami bývalých monopolných telekomunikačných spoločností na zníženie konkurencie a návrhmi na vytvorenie niekoľkých takzvaných „európskych šampiónov“varovným signálom pre telekomunikačný trh EÚ.

mobilny operator ceny
Zdroj: YouTube; unsplash.com (Tran Mau Tri Tam)

Regulácia v oblasti telekomunikácií má pozitívne výsledky

Organizácie dávajú do pozornosti, že konkurencieschopné trhy sú hnacou silou investícií, pozitívnych inovácií a spotrebiteľských výhod v oblasti telekomunikácií. Kde je hospodárska súťaž, tam je voľný trh. Pomáha to prekonať vnútroštátne monopoly, z čoho vzíde ako víťaz konečný zákazník – spotrebiteľ.

Konkurencieschopnosť spoločností zaručuje kvalitu a výber tovaru a služieb za dostupné ceny. Je preto nevyhnutné zachovať rôznorodosť veľkých aj malých poskytovateľov telekomunikačných služieb. Avizované ciele európskeho „zákona o digitálnych sieťach“ umožniť vytvorenie niekoľkých šťastných európskych šampiónov by boli v rozpore s úspechmi posledných desaťročí.

Európski šampióni nie sú riešením

Navrhovaná zmena by mala škodlivý vplyv na hospodársku súťaž, na vnútorný trh EÚ a na záujmy spotrebiteľov. BEUCECTA zdôrazňujú, že deregulácia zvýši trhovú silu etablovaných telekomunikačných operátorov. Existujúce monopoly budú ešte väčšie, menšia konkurencia nedostane žiadnu šancu a trpieť bude spotrebiteľ.

dezinfekcia smartfonu
Zdroj: Unsplash

Aktuálna legislatíva aj naďalej prináša výsledky. Dostatočne konkurenčný trh pomáha udržiavať cenovo dostupné ponuky pre zákazníkov a taktiež rozvoj infraštruktúry.

Ak porovnáme EÚ napr. so Spojenými štátmi americkými, tak tie za nami zaostávajú. Americkí občania majú obmedzený výber služieb a premrštené ceny, lebo u nich funguje iba hŕstka monopolov. Aj preto je sporné tvrdenie Európskej komisie, že fragmentácia trhu ich „brzdí“ a že je potrebná deregulácia trhu a menšia konkurencia. Prax totiž ukazuje, že opak je pravdou a práve veľká trhová konkurencia ženie inovácie.

Spravodlivá hospodárska súťaž sa nesmie zamieňať s fragmentáciou trhu

Presadzovanie vzniku „šampiónov EÚ, ktorí budú pochádzať z najväčších bývalých monopolistov, bude na úkor efektívnej a udržateľnej hospodárskej súťaže a je v rozpore so základnými zásadami EÚ. Skúsenosti ukazujú, že menšia konkurencia vedie len k menším investíciám a horšiemu blahobytu spotrebiteľov.

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky pripomína, že akákoľvek zmena úrovne hospodárskej konkurencie by mal byť založená na dôkazoch. Cieľmi aj naďalej ostávajú alternatívne politické opatrenia, ktoré môžu maximalizovať účinnosť, znížiť prekážky vstupu na trh a stimulovať hospodársku súťaž.

Mohlo by sa ti páčiť

Pridaj komentár

- REKLAMA -

Najnovší obsah

- REKLAMA -