Dane aj dôchodok vám spočíta umelá inteligencia. Slovensko používa mocný nástroj z USA

Nenechajte si ujsť

Andrej Cvik
Andrej Cvik
Mám 23 rokov a moje 4 najobľúbenejšie veci na svete sú káva a moje dve mačky. A tá štvrtá je tajná.

Slovenská štátna správa začína využívať umelú inteligenciu

V súčasnosti sú možnosti umelej inteligencie a jej využitia široké a naďalej pribúdajú. Aktuálnym trendom je aplikovanie možností AI vo verejnom sektore. Do veľkej miery sa o ňu začína opierať aj ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, keďže dokáže významne zjednodušiť, zrýchliť a skvalitniť služby verejnej správy.

Počiatky umelej inteligencie siahajú až do 50-tych rokov minulého storočia. Výrazný rozmach však AI zažíva len v posledných rokoch, okrem iného predstavením GPT, jazykového modelu na princípe strojového učenia. Dnes je dostupný už celý rad nástrojov, ktoré čerpajú z tohto alebo iného modelu, napríklad OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini a mnoho ďalších.

microsoft logo mwc
Zdroj: redakcia REWIND.sk

Ako dokáže AI pomôcť v štátnej správe?

Aktuálne sa stále častejšie skloňuje využitie AI v štátnej správe, kde výrazne dokáže v mnohom odbremeniť zamestnancov aj občanov:

  • V oblasti vedúcich pozícií vie AI pomôcť s rešeršou a zhrnutím dokumentov a organizáciou kalendára.
  • Pri verejných zákazkách je schopná pomôcť s prípravou zadávacej dokumentácie.
  • V oblasti bezpečnosti posilní kyberbezpečnosť a analyzuje dlhodobé javy.
  • V komunikácii a PR dokáže pripravovať tlačové výstupy. V spisovej službe a archíve roztriedi dokumenty na podateľni a inteligentne vyhľadáva.

Výhody využitia umelej inteligencie sa ukazujú primárne pri práci s textom. Zíde sa tak napríklad aj počas tvorby zápisov zo schôdzok či počas adaptačného procesu na personálnych oddeleniach. Občania taktiež do budúcnosti môžu očakávať, že komunikáciu so štátom budú riešiť prostredníctvom AI asistentov.

ai funkcia windows
Zdroj: Microsoft, Redakcia

Hlavným dodávateľom sa stal Microsoft

Na Slovensku sa umelá inteligencia už uplatňuje v niektorých sférach verejnej správy a diskutuje sa o možnostiach jej ďalšieho rozšírenia. Jednotlivé organizácie spolupracujú so spoločnosťou Microsoft.

„Som presvedčený, že v blízkom čase sa dočkáme viacerých pilotných projektov na využitie AI v slovenskej štátnej správe a samospráve,“ povedal Milan Ištván, prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP).

Využívanie umelej inteligencie vo verejnej správe môže priniesť mnoho nesporných výhod, ktoré výrazne zefektívnia jej celkové fungovanie. Medzi tie najdôležitejšie patria:

  • Zlepšenie kvality služieb: Umelá inteligencia môže pomôcť pri poskytovaní personalizovaných služieb na mieru pre každého. Môže tiež pomôcť pri poskytovaní informácií, vzdelávania alebo školení.
  • Úspora nákladov: Automatizáciou administratívnych postupov sa uvoľnia ľudské zdroje na dôležitejšie úlohy.
  • Zníženie chybovosti: Umelá inteligencia môže bojovať proti ľudských chybám pri analýze dát.
  • Optimalizácia rozhodovania: Vďaka umelej inteligencii môže verejná správa efektívne využívať analytické dáta pre kvalitnejšie rozhodnutia.
  • Zlepšenie zdieľania údajov: Zlepšenie zdieľanie údajov medzi inštitúciami verejnej správy.
ivancin
Ivan Ivančin, Zdroj: SKPR

„Predikcie hovoria o tom, že do roku 2030 umelá inteligencia pomôže zvýšiť svetové HDP o 14 %, vďaka vyššej produktivite práce a automatizácií procesov. AI môže pomôcť, aby interakcia občanov so štátom bola jednoduchšia a aby sa verejné služby poskytovali efektívnejšie, povedal štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ivan Ivančin.

AI umožní tvorbu užitočných nástrojov pre občanov

Vládne inštitúcie podľa Ivančina často spracovávajú veľké množstvo formulárov a dokumentov. Uvádza teda, že „pomocou AI môžu tieto procesy automatizovať a podporiť tak rýchlosť v rozhodovaní.“

V budúcnosti môže byť AI „integrovaná do webových portálov,“ ktoré by ponúkali interaktívne služby. Ivančin spomína, že takýmto spôsobom by sa vďaka umelej inteligencii mohla zlepšiť prístupnosť pre „výpočet daňovej povinnosti, dôchodkov alebo sociálnych dávok.”

Verejná správa Slovenskej republiky si pre služby umelej inteligencie vybrala poskytovateľa Microsoft. Spoločnosť nedávno uviedla produkt Copilot, ktorý je verejne dostupný zadarmo. Postupne však túto službu založenú na veľkom jazykovom modeli GPT začne integrovať aj na vnútroštátne procesy.

To, akým smerom sa bude uberať využívanie umelej inteligencie vo verejnej správe na Slovensku, bude záležať od politického vedenia, legislatívnych zmien, investícií do výskumu a vývoja, vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj od spolupráce so súkromným sektorom a medzinárodnými partnermi. Očakáva sa, že to povedie k výraznému zlepšeniu efektivity a transparentnosti služieb pre občanov.

Mohlo by sa ti páčiť

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- REKLAMA -

Najnovší obsah

- REKLAMA -