RTVS po vyše 12 rokoch možno končí. Vláda chystá kontroverzný krok

Nenechajte si ujsť

Andrej Cvik
Andrej Cvik
Mám 23 rokov a moje 4 najobľúbenejšie veci na svete sú káva a moje dve mačky. A tá štvrtá je tajná.

RTVS možno končí

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) pravdepodobne už čoskoro zanikne. Slovenská verejnoprávna inštitúcia zaisťuje verejnoprávne vysielanie v TV aj rádiu už od 1. januára 2011. Ficova vláda ju však bude chcieť zrušiť, ako sa uvádza v schválenom Programovom vyhlásení vlády (PVV) v časti venovanej kultúrnej politike. Na tému upozornil portál Teraz.

RTVS vznikla zlúčením verejnoprávnych inštitúcií Slovenský rozhlas a Slovenská televízia. Tie aj dnes samostatne hospodária a do veľkej miery si riešia organizačné záležitosti interne, aj keď patria „pod jednu strechu“. Cieľom novej vlády bude podľa PVV presadiť rozdelenie RTVS naspäť na tieto dve inštitúcie, prípadne nájsť iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS, za účelom čo najvyššej nezávislosti a objektívnosti tohto média.

Toto je konkrétne znenie Programového vyhlásenia vlády:

„Verejnoprávne médiá musia zabezpečovať nezávislú a objektívnu žurnalistiku. Zároveň musia podporovať kvalitnú pôvodnú slovenskú televíznu a rozhlasovú tvorbu. Za týmto účelom vláda presadí právny a ekonomický rámec rozdelenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne zváži iné riešenie ako posilniť verejnoprávnosť RTVS.“

slovensky rozhlas
Budova Slovenského rozhlasu; Zdroj: Wikimedia Commons, Thomas Ledl

Kultúrne programové vyhlásenia vlády na roky 2023 – 2027

Vláda má v pláne taktiež „hľadať nové zdroje financovania kultúry mimo verejných zdrojov, prostredníctvom zvýšenia solidarity a ekonomickej angažovanosti súkromného sektora.“ Kabinet okrem toho schválil znenie vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaväzuje zabezpečovať, aby súkromné spoločnosti v tvorivom priemysle podporovali tvorbu domácej kultúrnej produkcie. Vo sfére kinematografie to znamená viac domácich filmov, nakrúcaných Slovákmi na Slovensku.

S cieľom zvýšenia podpory originálnej slovenskej tvorby a zvýšenia kontroly využívania verejných zdrojov bude taktiež predstavený nový štatút Audiovizuálneho fondu, ktorý často spolufinancuje slovenské filmové projekty.

V PVV sa taktiež píše, že vláda bude modernizovať javiskovú, audiovizuálnu a svetelnú techniku v štátnych umeleckých inštitúciách. Reč je napríklad o galériách či divadlách. Vláda taktiež plánuje zachovať kultúrne poukazy a podporovať prezentáciu slovenskej kultúry a umenia v zahraničí.

Zdroj: PVV SR 2023 – 2027

Mohlo by sa ti páčiť

Pridaj komentár

- REKLAMA -

Najnovší obsah

- REKLAMA -