Naozaj všetci prídeme o české TV stanice? JOJ a Markíza tlačia na pílu

Nenechajte si ujsť

Andrej Cvik
Andrej Cvik
Mám 23 rokov a moje 4 najobľúbenejšie veci na svete sú káva a moje dve mačky. A tá štvrtá je tajná.

Úrady prešetrili ukončenie vysielania českých TV staníc

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) vykonal prešetrovanie ohľadom vysielacích práv českých TV staníc na Slovensku. Cieľom bolo zistiť, či existuje dôvod na začatie správneho konania. Prípad sa týkal kontroverznej požiadavky vysielateľov JOJ a Markíza voči telekomunikačným operátorom, aby vyradili z ponuky české TV stanice. V dôsledku toho viacero Slovákov skutočne prišlo o tieto programy.

PMÚ prijal podnety a námietky voči týmto rozhodnutiam operátorov, respektíve žiadostiam televízií. Vyššie spomínaná dvojica najväčších vysielateľov na Slovensku požadovala, aby operátori prestali vysielať konkrétne filmy a seriály, na ktoré majú práva. Televízie JOJ a Markíza argumentovali tým, že vlastnia exkluzívne licenčné práva pre územie SR na konkrétne tituly. Následne, ak operátor zaradí do ponuky českú televíziu, ktorá daný program odvysiela, JOJ a Markíza tým prídu o exkluzivitu svojich práv.

Vysielatelia nežiadali obmedzenie retransmisie všetkých českých TV staníc, ani celého ich vysielania. Týkalo sa to iba určitej časti vysielania niektorých českých TV staníc.

Úrad v rámci prešetrovania požiadal o predloženie podkladov a informácií slovenských vysielateľov, najvýznamnejších operátorov, asociácie združujúce operátorov a iné subjekty. Taktiež zisťoval podmienky distribúcie TV vysielania v iných členských štátoch EÚ. PMÚ pritom usúdil, že podstata požiadavky JOJ a Markízy na pozastavenie niektorých programových vysielaní môže byť odôvodniteľná z pohľadu ochrany autorských práv. Priznáva však, že rozhodnúť o tom môže iba príslušný súd.

tv joj markiza
Zdroj: JOJ, Markíza

Okrem iného PMÚ získal v rámci prešetrovania informácie, z ktorých vyplývajú určité pochybnosti o oprávnenosti vysielania niektorých častí TV programov dotknutých českých TV staníc na území SR.

Vlastníci predávajú svoje práva vysielateľom výhradne (exkluzívne) alebo nevýhradne. Udelenie exkluzívnych práv ešte nemusí automaticky znamenať porušenie protimonopolných zákonov.

Aké je riešenie?

PMÚ informuje o potenciálnych riešeniach tejto komplikovanej situácie v praxi. Problém s exkluzívnymi vysielacími právami slovenských komerčných staníc na programy, ktoré vysielajú aj české TV stanice, by mohla vyriešiť modifikácia programu pôvodného vysielateľa. Vyzeralo by to tak, že samotná TV stanica by mohla ostať zaradená v ponuke operátora, no nevysielala by na Slovensku programy, ktorých práva pre náš trh vlastní JOJ alebo Markíza.

Ďalším riešením je, že české TV stanice by si museli na Slovensku vypýtať dodatočné vysielacie práva. V súlade s licenčnými právami by sa už následne posúdilo, ktoré súčasti programovej ponuky nie sú v súlade s právami vlastnenými slovenskými komerčnými stanicami.

internetova tv programy
Zdroj: SledovaniTV, Unsplash

Prešetrovanie nevylučuje kolíziu licenčných práv udelených JOJ a Markíze, a preto nepovažuje ich kroky za také, ktoré by priamo porušovali slobodný trh. PMÚ však zároveň rozhodnutie o úplnom vypnutí zahraničných TV staníc na území SR nevníma pozitívne. Teda aj keď mohlo dôjsť ku porušeniu práv, aktuálne riešenie nie je cestou vpred.

Pri vypínaní celých zahraničných len kvôli tomu, lebo slovenská televízia vlastní práva na časť ich programového vysielania, nakoniec trpia hlavne diváci. Prídu tým totiž aj o programy, ktoré vôbec nie sú predmetom sporu – vlastné detské programy, spravodajské relácie, zábavné programy a podobne.

Ukončenie celého vysielania zahraničnej TV stanice nie je žiaduce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované. Podľa PMÚ sa javí ako neprimerané a neodôvodnené. Úrad preto odporúča, aby operátori zvážili iné možnosti než úplné vypnutie celej TV stanice, rešpektujúc pritom pravidlá ochrany autorských (licenčných) práv.

Mohlo by sa ti páčiť

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- REKLAMA -

Najnovší obsah

- REKLAMA -